PERSBERICHT 15 mei

PERSBERICHT 15 mei

#sharethecolor is gelanceerd!

Beste journalist(e),

De campagne #sharethecolor is vandaag gelanceerd om 10u30 door de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets, equal.brussels - de directie gelijke kansen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel-, het RainbowHouse (platform Brusselse LGBTQI-organisaties), in de aanwezigheid van verschillende "gezichten" van de campagne die over hun ervaringen zijn komen getuigen.

U kunt de volledige campagne ontdekken op de website

 www.sharethecolor.brussels

#sharethecolor is een sensibiliseringscampagne van equal.brussels, de directie gelijke kansen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze campagne is gericht op het duurzaam sensibiliseren van de Brusselse bevolking met de bedoeling:

  • de stereotypen te bestrijden en de taboes te doorbreken die specifiek de “gemeenschap” van LGBTQI+ (lesbiennes, gay, biseksuelen, transgenders, queer, interseksuelen, …) treffen;
  • het respect te promoten voor de verschillende seksuele geaardheden, identiteiten en genderexpressies;
  • de slachtoffers van discriminatie, pesterijen of gelijk welke vorm van geweld te wijzen op hun rechten en de mogelijkheden om deze rechten te doen gelden;
  • getuigen van geweld en discriminatie op te roepen om op de juiste manier te reageren en hun steun te uiten.

 

Francois Toussaint Pers Contact at Flying Fish
Frank Schoenmakers Woordvoerder at RainbowHouse Brussels
Eric Laureys Woordvoerder van de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen